Přijímáme objednávky na vánoční večírky

Možnost pronájmu celé dvoupatrové restaurace pro uzavřenou společnost s podmínkou minimální útraty 50.000,- Kč . Kapacita restaurace je 120 míst.

Další / Read More »

Přijímáme objednávky na vánoční večírky

Možnost pronájmu celé dvoupatrové restaurace pro uzavřenou společnost s podmínkou minimální útraty 50.000,- Kč . Kapacita restaurace je 120 míst.

Další / Read More »

Přijímáme objednávky na vánoční večírky

Možnost pronájmu celé dvoupatrové restaurace pro uzavřenou společnost s podmínkou minimální útraty 50.000,- Kč . Kapacita restaurace je 120 míst.

Další / Read More »

Přijímáme objednávky na vánoční večírky

Možnost pronájmu celé dvoupatrové restaurace pro uzavřenou společnost s podmínkou minimální útraty 50.000,- Kč . Kapacita restaurace je 120 míst.

Další / Read More »

Úvod

Menu    Menu   Mеню    Menú    Menu    Menu    Menü    Meny        tripadvisor_sticker_logo_88x55-18961-2

cz       en       ru      es       f      i      de       se          

                

Brožura   Brochure   брошюра   Folleto    Brochure   Opuscolo   Broschüre   Broschyr

cz          en            ru             es          f            i             de              se

 

nový-1